αἱμωδιάω

αἱμ-ωδιάω,
A have the teeth set on edge, Hp.Morb.2.55, Diocl.Fr.43, Arist.Pr.886b12, LXX Ez. 18.4 (Cod.A): c. acc.,

αἱ. τοὺς ὀδόντας Hp.Morb.2.73

: metaph. of one whose mouth waters,

ᾑμωδία Timocl.11.7

. (In this group of words the termination may be connected with ὀδών.)

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • αἱμωδιᾷ — αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres subj mp 2nd sg αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres ind mp 2nd sg (epic) αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres subj act 3rd sg αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἱμωδιῶ — αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres imperat mp 2nd sg αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres subj act 1st sg (attic epic ionic) αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres ind act 1st sg (attic epic ionic) αἱμωδιάω have the teeth set on edge… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἱμωδιῶμεν — αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres subj act 1st pl (attic epic ionic) αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres ind act 1st pl αἱμωδιάω have the teeth set on edge imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἱμωδιᾷν — αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἱμωδιῶντας — αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres part act masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ᾑμωδιῶ — αἱμωδιάω have the teeth set on edge imperf ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἱμωδιᾶν — αἱμωδία sensation of having the teeth set on edge fem gen pl (doric aeolic) αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres part act masc voc sg (doric aeolic) αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) αἱμωδιάω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἱμωδιάσουσι — αἱμωδιά̱σουσι , αἱμωδιάω have the teeth set on edge aor subj act 3rd pl (attic epic doric) αἱμωδιά̱σουσι , αἱμωδιάω have the teeth set on edge fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) αἱμωδιά̱σουσι , αἱμωδιάω have the teeth set on… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἱμωδιάσουσιν — αἱμωδιά̱σουσιν , αἱμωδιάω have the teeth set on edge aor subj act 3rd pl (attic epic doric) αἱμωδιά̱σουσιν , αἱμωδιάω have the teeth set on edge fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) αἱμωδιά̱σουσιν , αἱμωδιάω have the teeth set… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἱμωδιάσαι — αἱμωδιά̱σᾱͅ , αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres part act fem dat sg (doric) αἱμωδιά̱σαῑ , αἱμωδιάω have the teeth set on edge aor opt act 3rd sg (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἱμωδία — αἱμωδίᾱ , αἱμωδία sensation of having the teeth set on edge fem nom/voc/acc dual αἱμωδίᾱ , αἱμωδία sensation of having the teeth set on edge fem nom/voc sg (attic doric aeolic) αἱμωδίᾱ , αἱμωδιάω have the teeth set on edge pres imperat act 2nd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.